Uvjeti poslovanja

Sadržaj www.safir-hoteli.com priprema i / ili autoriziraju Safir Hoiteli, a pristup i korištenje ove stranice podliježu sljedećim uvjetima i odredbama.

Copyright Safir Hoteli©.

Sva prava pridržana. Sva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva u svim tekstovima, slikama, zvukom, softverom i drugim materijalima na ovoj stranici vlasništvo su Safir Hotela. Isto vrijedi i za doprinose uredništva, kao i njihov odabir i kompilaciju; izmjene na njima nisu dopuštene. Javno korištenje bilo kakvih informacija može se izvršiti samo uz izravno odobrenje Safir Hotela.
Dobrodošli ste pregledavati sadržaj ove stranice, samo za dobivanje informacija i za nekomercijalne i osobne svrhe. Materijali koji su sadržani na ovim stranicama ne smiju se mijenjati niti ugraditi u bilo koji drugi posao, objavljivanje ili web stranicu bez prethodnog pismenog pristanka hotela.

Zaštitni znakovi

Svi zaštitni znakovi prikazani na ovoj stranici vlasništvo su Safir Hotela.

Odgovornost

Javni sadržaj objavljen na www.safir-hoteli.com istražen je s velikom pažnjom i tehničkim uslugama, što je najbolje moguće programirano. Međutim, operator ne podnosi odgovornost za potpunu točnost. Sve informacije su dostavljene bez jamstva. Isključena je svaka odgovornost za štetu, koja može biti posljedica korištenja javnih informacija ili usluga sadržanih u www.safir-hoteli.com
Naša ponuda uključuje linkove s vanjskim web stranicama trećih strana, na čiji sadržaj mi nemamo utjecaja. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za sadržaj treće strane. Pružatelj usluga web stranice odgovoran je za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice pregledane su zbog mogućih kršenja prava u trenutku povezivanja. Nijedan ilegalni sadržaj nije identificiran u trenutku povezivanja.

Sadržaji

Informacije i materijali sadržani na ovoj stranici odnose se samo na opće preporuke. Hotel se odriče bilo kakvih jamstva ili zastupanja bilo koje vrste, izričitih ili obuhvaćenih, o bilo kojoj stvari koja se odnosi na ovu stranicu ili bilo koju povezanu web stranicu. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, hotel ne prihvaća nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, bez obzira na to što se ovdje pojavljuje.
Korištenje ili posjet ovoj web stranici ne predstavlja ponudu dobara i usluga Safir Hotela. Robe i usluge mogu biti dostupni samo u nekim zemljama, a svaka ponuda za kupnju robe ili zadržavanje usluga iz hotela podliježe prihvaćanju od strane hotela i u skladu s posebnim uvjetima i odredbama na kojima se nude.

Povezane stranice

Povezivanje web stranica trećih strana s ovom stranicom ne ukazuje na povezanost ili odobrenje hotela. Safir Hoteli ne preuzimaju nikakvu odgovornost ili odgovornost bilo koje prirode za obavljene aktivnosti ili informacije sadržane na web stranicama treće strane.

Komunikacijska pravila

Osim osobnih podataka, hotel će moći slobodno reproducirati, koristiti, otkrivati i distribuirati vaše komunikacije s nama prema trećim stranama i koristiti sve ideje, koncepte, znanje i tehnike sadržane u tim komunikacijama u bilo koju svrhu. Komunikacije uključuju, ali nisu ograničene na povratne informacije, pitanja, komentare, prijedloge i slično.

Uvjeti korištenja

Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca.
Ukoliko se ne slažete sa sadržajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slučaju ne ostavljate svoje podatke na ovom webu.
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi se međusobno informirati o aktivnostima koje radimo.
Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavještavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. Korisnik je suglasan da mu na periodičkoj bazi šaljemo infomacije o našim aktivnostima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
Mi redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.


Scroll to Top